תצטרפו ל100 בתי ספר שנהנים מפעילותינו

שלום למורים/ות, יועצים/ות ומנהלים/ות

נשמח להיפגש איתכם לקראת ארגון פעילות לשנה הבאה .

בתי ספר במרכז וצפון: הדסה 054-8327757     hadasa.amisrael1@gmail.com

בתי ספר ירושלים ודרום: תהילה : 052-8396480    tehilamisrael1@gmail.com

בתי ספר שהשתתפו בפעילותינו

שלום למורים/ות, יועצים/ות ומנהלים/ות

נשמח להיפגש איתכם לקראת ארגון פעילות לשנה הבאה .

בתי ספר במרכז וצפון: הדסה 054-8327757     hadasa.amisrael1@gmail.com

בתי ספר ירושלים ודרום: תהילה : 052-8396480    tehilamisrael1@gmail.com

בתי ספר שהשתתפו בפעילותינו

שלום למורים/ות, יועצים/ות ומנהלים/ות

נשמח להיפגש איתכם לקראת ארגון פעילות לשנה הבאה .

בתי ספר במרכז וצפון: שרה תמה: 054-8327757      tama.amisrael1@gmail.com

בתי ספר ירושלים ודרום: תהילה : 052-8396480    tehilamisrael1@gmail.com

בתי ספר שהשתתפו בפעילותינו