אם אשכחך ירושלים

נלמד על ירושלים לדורותיה מה מיוחד בה ומה היא מסמלת.  סיפורים מהמקורות, מתקופות שונות ומעכשיו .וגם: מה זה ירושלים בשבילי?