גבורה והתגברות

איזהו גבור?  בחינת המושג גבורה על פי ספור חנוכה. גבורה במונחים נפשיים ולא פיזיים.