סדר ט"ו בשבט

דרך אכילה ושירה פעילות זאת מחברת אותנו לארץ, לאדמה ולטבע.