סיור בני מצווה בתל אביב

 מעבר מילדות לבגרות: סיור במתחם התחנה, ביקרו במרכז מודעות, סדנת סופר סת"ם