סיור גבעת התחמושת

סיור באתר שהיווה נקודת ציון משמעותית בקרב ההיסטורי על ירושלים.  ניפגש עם הלוחמים והחולמים ונלמד על ערך המנהיגות והאחריות.

נסיים המיצג באור קולי.  אפשרות להפעלה ODT אתגרי עם משימות טיפוס ועוד.