סיור חנוכיות

סיור חנוכיות בירושלים שעדני החלון ובכנסות לבתים. מה מסמלת לנו החנוכיה? אפשרות לשיחה עם איש רוח