סיור סליחות

באווירה של חגי תשרי נסייר בסמטאות העיר העתיקה: נתחיל במשכנות שאננים, נמשיך לקבר

דוד, בשער ציון ונסיים בכותל לאמרית סליחות.  בסיור ישולבו קטעי משחק ונגינה.

http://magis.to/xk5RKJjJ